[zaloguj się]
16 kwietnia 2017
zmarła mgr Anna Karasiowa

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że 16 kwietnia 2017 r. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Anna Karasiowa
wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN
i redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku.

31 marca 1927 roku urodziła się dr Krystyna Wilczewska, emerytowany pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor Słownika polszczyzny XVI wieku od jego początków, autorka Instrukcji redakcyjnej Słownika i niezastąpiony redaktor tomu, dzięki któremu dzieło to zachowuje spójność. Drogiej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co najlepsze.

Redaktorzy Słownika polszczyzny XVI wieku

Zakończono prace nad bazą tekstów stanowiących tzw. kanon źródeł Słownika polszczyzny XVI wieku. Teksty w formacie HTML dostępne są na zakładce /korpus/teksty/.

Rozpoczynamy drugi etap retrodygitalizacji Słownika, obejmujący zakres haseł na litery K - M. Prace zostaną wykonane w ramach dotacji celowej przyznanej Instytutowi Badań Literackich PAN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego - decyzja MNiSW Nr 5610/E-l/S 1206-1 z dnia 14.11.2016 r. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2017 r. Internetowa baza Słownika wzbogaci się o ponad 10 tysięcy artykułów hasłowych.

17 października 2016
Zmarła mgr Maria Maciejewska

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że 14 października br. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Maria Maciejewska
emerytowana pracownica Instytutu Badań Literackich PAN,
wieloletnia redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku
i Słownika języka Adama Mickiewicza.

Z ogromnym bólem zawiadamiamy,
że 3 czerwca br. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Zofia Chyła-Bełkot
wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN,
doświadczona redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku
i Słownika języka Adama Mickiewicza.

W kwietniu w portalu Facebook został uruchomiony profil Słownika polszczyzny XVI wieku, który będzie służył szeroko pojętej promocji słownika oraz literatury i kultury polskiej złotego wieku. Zapraszamy.

W ramach funduszy Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL wykonano retrodygitalizację artykułów hasłowych pochodzących z tomów I–IX, które obejmują litery od A do J. Artykuły dostępne są z podstrony indeksu

25 lutego 2015
indeks haseł ukończony

Zakończono prace nad elektroniczną wersją indeksu haseł. W indeksie znalazły się wszystkie hasła z wydrukowanych tomów oraz z materiału niepublikowanego (nieopracowanego). Z biegiem prac redakcyjnych indeks będzie weryfikowany i uzupełniany. 

1 września 2014
indeks haseł L-Ł

Do indeksu dodano hasła na litery L – Ł pochodzące z tomu XII.