[zaloguj się]

[RADYKI sb pl t

Fleksja

N radyki.

Sł stp brak, Cn s.v. papawa, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII w.

bot. Taraxacum officinale Web. (Rost.); mniszek pospolity, bylina z rodziny złożonych (Compositae); ambubeia, aphaca, caput monachi, chondrilla, dens leonis, rostrum porcinum, seris somnifera a. urinaria, taraxacon Cn: (nagł) ROSTRVM PORCInum, Dens Leonis, Caput Monachi. Mnich, Rádiki, Pápáwá. (–) IEſt źiele máiącé ſzérokié á długié liśćié/ po źiemi ſie kłádącé UrzędowHerb 268b (Linde).

Synonimy: mnich, papawa, pępawa, świni mlecz, świni pysk.]

AN