[zaloguj się]
RAKOWATY  Cn s.v. rakowy; Linde XVIII w.

Cf RACZNY, 1. RACZY, RAKOWY