[zaloguj się]

LAKRYCYJA (64) sb f

Pierwsze a jasne, drugie pochylone.

Fleksja
sg
N lakrycyjå
G lakrycyj(e)j
A lakrycyją
I lakrycyją

sg N lakrycyjå (8).G lakrycyj(e)j (37).A lakrycyją (3).I lakrycyją (16).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.; poza tym XVIII w.: lukrecyja.

bot. Glycyrhiza glabra L. (Rost); lukrecja gładka, bylina z rodziny motylkowatych (Papilionaceae), rosnąca w krajach śródziemnomorskich, której różne częścJ a głównie korzenie miały zastosowanie w lecznictwie, browarnictwie lub jako przyprawa do tytoniu; glycyrrhiza Murm, Mymer1, Mącz, Calep, Cn; liquiritia Murm; adipsos, glycyrrhizon, hippace (hippice), Scythiea (Scythiee) Cn (64): Murm 114; Mymer1 18; Też kokornak/ warzony w wodzie z lakricią/ z izopem/ przylawſzy wina/ dobry ieſt dychawicżnym ludziom. FalZioł I 10d, +4a, I lb, 2a, 3a, b (46); Glycyrrhiza, Słodkie drzewko. Gliceriza lákricia. Mącz 147a; przyłoź Izopu/ lákrycyey SienLek 73, 82v; Oczko 4; Calep 459a.
Wyrażenia: »sok lakrycyjej« (8): Też kaſzel vſmierza, gdi ktemu ſoku lakricijey przicżyniſz. FalZioł I 145b, I 84d, 99d, 103d, 139a, III 4d, 26c [2 r.].

»syrop lakrycyjej« (2): zmieſzay ty rzecży ſpołem á day vcżinić piłuły s ſiropem lakrycijey wlicżbie dziewięć FalZioł I 18a, I 84c.

Zestawienie: »lakrycyja wenecka« (1): [Wezmi] Lakricijey dobrey weneczkiey, iagod bzowych ſuchych [...] Każdego trzy łoty. FalZioł V 90v.

Synonim: gliceryza.

KN