[zaloguj się]

[NADPRADZIAD sb m

Fleksja

I sg nadpradziadem.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Ojciec pradziada: Tego Hozjáſza 4. Reg. 15. piſmo Azarjáſzęm zowie/ i tam że śię ſkilka pier˙wſzych Kapitula okazuie/ że Ioram niebył mu oicęm ale nadpradziadęm/ acz go tu [Matth 1/8] S. Mattheuſz prze włáſną przyczynę inſze opusćiwſzy/ proſto oicęm mięni. MurzNT 2v.

Cf PRAPRADZIAD, PRZEDPRZEDZIAD]

PP