[zaloguj się]
BICZOWANIE SIĘ  Cn s.v. dyscyplina notuje; Linde brak.