[zaloguj się]

BOGOW (1) ai

Fleksja

A sg n bogow(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik dzierżawczy odBog”; boży, boski:
Szereg: »bogow i ojcow«: Bo iż też Bog zawżdy Oycem był [...] w tym náſzym wyznániu miánuiemy złącżone imioná/ Bogowe y Oycowe. KuczbKat 15.

Cf BOSKI, BOŻY

ZZie