[zaloguj się]

BOLEGŁOW (3) sb m

Pierwsze o oraz e jasne; boległow z tekstow nie oznaczających ó; prawdopodobnie o pochylone; boległow- o jasne.

Fleksja
sg
N boległow
G boległowu

sg N boległow (2).G boległowu (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Ból głowy (2): Cephalea. Hauptwehe. Boległow. Mymer1 38v; cephales, dolor capitis, boległow BartBydg 25b.
2. bot. Nazwa rośliny, cykuta, świnia wesz, Conium maculatum L. (Rost) (1): dáwaiątz mu [choremu] rozmaijteé lechkie picié z źioł rozlicżnych/ a zwłáſzcża s záwrotu/ z boległowu/ s krwawniku. ForCnR D2v.

Synonimy: 2. cykuta, »świnia wesz«.

TZ