[zaloguj się]

BOLEJĄCY (5) part praes act

Teksty nie oznaczają é oraz ó; prawdopodobnie obie samogłoski jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
mNbolejąey fN
G Gbolejąc(e)j
pl
N m pers bolejący
G bolejących

sg m N bolejąey (1).G f bolejąc(e)j (1).pl N m pers bolejący (2).G bolejących (1).

stp s.v. 1. boleć, Cn s.v. bolesny, Linde XVIII w. s.v. boleć.

Znaczenia
Cierpiący, chorujący; facile vel multum dolens Cn (5): Smierciami bolejących pomrą BudBib Ier 16/4.

bolejący na co (2): Hepatici ‒ Boleiacy na watrobe. Calep 476b, 696b.

bolejący w co: Hemicranici ‒ Boleiaci w polgłowi. Calep 476a.

a. Rodzący (1): á ſerce mocarzow Edomſkich będzie dniá onego/ iáko ſerce niewiáſty boleiącey. [quasi cor mulieris parturientis; jako serce niewiasty rodzącej Wuj] BudBib Ier 49/22.

Synonimy: chorujący, chory, chorzejący, cierpiący.

Cf BOLĄCY, 2. BOLEĆ

TZ