[zaloguj się]

BRAKOWANIE (38) sb n

Oba a oraz o jasne; e z tekstów nie oznaczających é.

Fleksja
sg pl
N brakowani(e)
G brakowaniå
A brakowani(e) brakowaniå
I brakowani(e)m
L brakowaniu

sg N brakowani(e) (17).G brakowaniå (9).A brakowani(e) (1).I brakowani(e)m (2).L brakowaniu (8).pl A brakowaniå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. s.v. brakować.

Dokonywanie wyboru, wybieranie, przebieranie, różnicowanie, dzielenie na lepsze i gorsze; wyróżniane; delectus et discrimen, delectus, diligentia, discrimen Cn (38): cambium, vazenye, bracovanye, commutatio rerum BartBydg 21v; bes tego brákowánia Gierady rowno ſye wſzythkim co kolwiek ieſt dźielą ćicho/ bes kłopotow GroicPorz gg3, gg2v; wſzyſtki ludźie bez wſzelákiego brákowánia miłowác mamy KuczbKat 315; WujJudConf 190v [2 r.]

brakowanie kogo, czego (26): MetrKor 38/286; GroicPorz pp2; RejPos 37; ModrzBaz 142; SkarŻyw 544; NiemObr 90; WujNT Iac 2/1, s. 789; Woyſka brákowánie w zakonie Bożym iákie? PowodPr 62 marg; SkarKaz 2a. Cf »brakowanie pokarmow«.

brakowanie miedzy czym: Co ſie dotycże brákowánia y przebieránia miedzy cżáſy y pokármy/ nigdźiey nam tego nieroſkazano WujJudConf 196.

brakowanie w kim, czym (2): w brákowániu oſobach ſwiátá thego. RejPos 243v; Brákowánie w pićiu od ániołá przepowiedziáne y náznáczone/ pokázuie iż to ieſt rzecz Pánu Bogu wdzięczna WujNT 194.

Wyrażenia: »brakowanie osob, person, na osoby, w osobach« (10): GroicPorz pp2; iáko v Páná nie ieſt żadne brákowánie oſob/ w powołániu ſtanu káżdego RejPos 37, 243v; ModrzBaz 142; SkarŻyw 544; NiemObr 90; WujNT Iac 2/1, s. 789; SarnStat 138; SkarKaz 2a.

»brakowanie pokarmow, potraw, miedzy pokarmy, pokarmow brakowanie« (16 : 1): WujJud B6v, 187v, 198 marg, 196 żp, L12 [2 r.]; WujJudConf 196, 198; SkarJedn 238; SkarŻyw 92; CzechEp [399]; záchowánie ceremoniy Zydowſkich w brákowániu potraw/ y w świąt obchodzeniu WujNT 570, 194 marg, 744 marg, 728 marg, 730 marg, Xxxxx3v, Bbbbbb.

Szeregi: »brakowanie i (abo) przebieranie; obieranie i brakowanie« (3 : 1): Aby kaſzdy myal konye sbroyą pacholky dobre y dobrze godne bo thych wſzythkych rzeczy bandzye pylne obyeranye y bracowanye MetrKor 38/286; WujJudConf 196, 198; WujNT Bbbbbb.

»wzgląd albo brakowanie«: nie máiąc względu álbo brákowánia ná wſzelákié oſoby. SarnStat 138.

a. Odrzucanie, nieprzyjmowanie [czego] (1): O brákowániu pieniędzy. UstPraw E2v.

Synonimy: obieranie, przebieranie, ważenie, wzgląd.

Cf BRAK, BRAKOWAĆ

ZZie