[zaloguj się]

BRAKOWANY (2) part praet pass impf

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
mN fNbrakowanå
Abrakowany A

sg m A brakowany (1).f N brakowanå (1).

stp s.v. brakować, Cn, Linde brak.

Odrzucany, wybrakowany, lichy; nie przyjmowany, wycofany z obiegu (2): Nie wſzytkoć mury wiodą máterią przednią. Z boków cegłę rumieńſzą/ y kámień ćioſány/ W pośrzodek ſztuki kłádą/ y grus brákowány. KochFr 35; Monétá Koronna áby byłá bráná/ á fałſzywa brákowána SarnStat 512.

Cf BRAKOWAĆ

ZZie