[zaloguj się]
BRZYCA   stp; Cn, Linde brak.

Cf BER, BRZYK