[zaloguj się]

BUTNIE (1) av

e prawdopodobnie jasne (tak w av z formantem -e).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Pysznie, chełpliwie: Gloriose [...] in malam partem. Butnie/ chełpliwie. Mącz 146d.

Synonimy: chełpliwie, chłubliwie.

KN