[zaloguj się]

BUTNY (15) ai

Fleksja
sg
mNbutny fN
Gbutn(e)go G
Dbutnému Dbutn(e)j
Abutnégo A
pl
D butnym

sg m N butny (9).G butn(e)go (2).D butnému (1).A butnégo (1).f D butn(e)j (1).pl D butnym (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVIII w.

Pyszny, chełpliwy, zarozumiały; amator, gloriabundus, gloriosus, iactans, ostentator, philocompus, pomposus, turgidus, ventosus Mącz (15): Latwieć drudzy obiecuią/ Cżego w ſwey mocy nie máią; Dufáiąc ſwey myſli butney/ Iteż ſpráwie nieroſtropney. BierEz I4v; Gloriosus miles, Butny rycers. Mącz 146d, 146d, 161c, 297d, 309a, 470a (9); KochMon 29; KochJez A4; butnégo. IVż mi go niechwal/ co to przy biésiedźie Z zwyćięſtwy ná plác/ y z walkámi iedźie. KochFr 23; [do Króla polskiego] Zdiąłeś máſzkárę butnému Tyránnowi Moſkiewſkiému KochPieś 43; Ia nie zanimuszu butnego, iedno dlavspokoienią Oyczyzny tegopotrzebuię ActReg 75.

Synonimy: chełpliwy, chłubliwy, chłubny, nadęty, nastorzony, odęty, pyszny.

Cf BUTLIWY

KN