[zaloguj się]

BYWAJĄCY (5) part praes act

a jasne.

Fleksja
sg
mNbywający nNbywając(e)
pl
N subst bywając(e)
G bywających
inne formy
sg G - bywając(e)go

sg m N bywający (1).n N bywając(e) (1).G bywając(e)go (1).pl N subst bywając(e) (1).G bywających (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Odbywający się zazwyczaj (1): Paean [...] Abusive accipitur, Miáſto wſzelákiey chwały y ſpiewánia ku czćy bogóm bywáyącego. Mącz 272c.
2. Często gdzieś znajdujący się, przebywający (3): Cubitale [...] Bramká álbo ynſze ochędożenie ná łokciu bywáyące. Mącz 70c; Publicola [...] Láſkaw będący ná poſpolitego człowieká/ też rad miedzy ludźmy bywáyący. Mącz 329b, 218b.
3. W funkcji łącznika w połączeniu z przymiotnikiem (1): [Chrystus był] Ocżu pocżęſnych/ żoltych/ a rozmaijcie/ iaſnymi/ bywaiących OpecŻywList Cv.

Cf BYWAĆ

BC