[zaloguj się]

[CAŁONOCNY ai

Fleksja

N sg m całon(o)cny.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Trwający całą noc: Pernox Cáłonocny UrsinGramm 188 (Linde).]

MM