[zaloguj się]
CAŁOPALIĆ   Cn; Linde XVII w. (z Cn).

Cf CAŁOPALENIE, CAŁOPALON