[zaloguj się]

CAŁOWITY (3) ai

całowity (1), cylowity (2); całowity Mącz; cylowity PowodPr (2).

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
fNcałowitå
Acylowitą

sg f N całowitå (2).A cylowitą (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

1. Jednolity, nie złożony z części, niepodzielny (2): tedy dawni Doktorowie SS. [...] przez ſuknią roſkroioną/ rozumieią ſekty kácerſkie: przez cylowitą lepak ſukienkę/ kośćioł Kátolicki rozerwániu niepodległy PowodPr 55, 55.
2. Nie wydrążony, pełny w środku, z jednego kawałka zrobiony (1): Ut globus sphaeralis, solidus, Kulá okrągła, cáłowita/ nie dęta. Mącz 399c.

Synonimy: 1. nierozdzielny; 2. niedęty, pełny.

Cf CAŁKOWATY, CAŁKOWITY, CAŁY

FP