[zaloguj się]
2. CAŁOWNIK  Cn s. v. całowanie; Linde brak.