[zaloguj się]

[CAŁUNOWE sb n

Fleksja

G sg c(a)łunow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Rodzaj opłaty wnoszonej do cechu przez czeladnika wyzwalającego się na mistrza: Gdyby sin mistrzowski rzeczony maslok tego miasta rzemiosł szinkownich chczial bÿcż mistrzem, tedy tego wszystkiego, tak czalunowego, wdawnego i kolaciei polowiczę ma dacz MetrKor 1575 (wpis 1578), 115/443v, 115/437, 443 (ekscerpt J. Wiśniewskiego).]

FP