[zaloguj się]

2. CAP (1) int

a jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

Wykrzyknik w funkcji czasownika momentalnego wyrażający nagłe pochwycenie kogo: chap, łap; harpax Cn: Ieſzcże tho ſnadź ſzkodliwſzy niżli on pies czo ſie idąc do ciebie łaśi á marda ogonem/ á gdy ſie nie obacżyſz álić on zá nogę cáp. RejZwierc 83.

HG