[zaloguj się]

CARSKI (2) ai

-å- (1), -a- (1) StryjKron (1 : 1).

Fleksja
sg
fNcårskå nN
A Acårski(e)

sg f N cårskå (1).n A cårski(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Przymiotnik odcar” ‘władca tatarski lub ruski; regius Cn (2): Tátárowie też ácz ſię mężnie zá zdrowie Cárskie [...] bronili/ wſzákże niegotowi á beſpieczni od gotowych Ruſſakow [...] y od Litwy przełomieni StryjKron 270.
Zestawienie: »Carska forta« (1): [Bolesław w Kijowie] gdy wiezdzał przes bramę/ ktorą zwano Zołota álbo Carſka fortá/ dobywſzy mieczá roſćiął ią ná znák zwyćięſtwá. StryjKron 170.

Synonim: cesarski.

HG