[zaloguj się]

CARSTWO (5) sb n

a oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
A carstwo carstwa
L carstwie

sg A carstwo (1).L carstwie (2).pl A carstwa (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Zapożyczona z Rusi nazwa wszelkiego państwa; despotatus, ditio, ducatus, imperium, regnum, satrapia, tetrarchia Cn (5): Przełozonych wyſtępy miástá zgubiły/ Y ſzerokie do gruntu Cárſtwá zniſzcżyły. KochOdpr B4 [idem KochPieś 47]; Y poruczył mu dwór ſwóy/ y dał w ſzáfárſtwo Wſzytkę máiętność ſwoię/ wſzytko ſwé Cárſtwo. KochPs 158; KochPieś 47.
a. W odniesieniu do państwa (chanatu) tatarskiego (2): ſam ledwo dwie lećie ná Cárſtwie wykonawſzy vmárł StryjKron 416.
Wyrażenie: »carstwo tatarskie« (1): Zoſtáwił ná Cárſtwie Tátárſkim Syná Berdebeka StryjKron 416.

Synonimy: cesarstwo, krolestwo, księstwo, państwo.

HG