[zaloguj się]

CARZOW (6) ai

carzow (3), carow (3); carzow MiechGlab (3); carow LibLeg (3).

Prawdopodobnie a pochylone (tak w carowa, carz).

Fleksja
sg
mNcårz(o)w fNcårzow(a)
G Gcårzow(e)j
pl
I m cårzow(e)mi

sg m N (attrib) cårz(o)w (2).f N cårzow(a) (1).G cårzow(e)j (2).pl I m cårzow(e)mi (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy odcarz (6): zoſtał ſie v Dunaia ażeby horda Czarzowa nadeſzła. MiechGlab 17; oni zaſię [...] wrocili ſie do Papieża z liſthy Carzowemi. MiechGlab 19; ma ſnymy bicz sin Czarow woyowacz zyemie v.k.m. LibLeg 11/46.
Zestawienia: »Carzow dom« n-loc = Konstantynopol (1): tak iż to miaſto ktore drugiem Rzimem zwano iuż nie Bizancium ani Conſtantinopolim, ale Carzow dom Turci á zwłaſzcża Słowaci okolicżni zową. MiechGlab 69.

»Carowa Krynica« n-loc = Ukraina (2) : ktori lyſt yaſnie znaczi yz to v k m. zawsche bilo [... ] od yne czkieſchv powierzch wyerzchowyn Brzezanſkych az do Czarowej Crinycze od Czarowej Crinycze do vſczia Bohv gdzie wpada wniepr y wmorze LibLeg 11/78v.

Synonim: cesarzow.

HG