[zaloguj się]

CARZYCA (1) sb f

Fleksja

G pl c(a)rzyc.

stp, Cn, Linde brak.

Zapożyczony z Rusi tytuł żony cara (tj. chana) tatarskiego: yedno wedle dawnego obiczaya napyerwey od nas poſſel a od Czarzicz od zon naſzich naſſich [!] y od dzyewek naſzich [...] wyeczey tego ych niebedziem ſlacz LibLeg 10/97.

Synonimy: cesarzowa, krolowa.

Cf CAROWA

HG