[zaloguj się]

[CATEW sb f

catew a. catwia.

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja

L sg catwi.

stp, Cn, Linde brak.

Cześć, poważanie:
Szeregi: »chwała a catew«: ſtan Małżeńſky we wſzech prawach Ceſarſkych/ y we wſzech Monarchiach/ gdzie vſtawy a prawa byly/ w wielkiey chwale a catwi był ConfRad G3v.

»catew a waga«: iako w wielkiey catwi a wadze rozgrzeſzenie ma być ConfRad H3.]

MB