[zaloguj się]

[CATWIĆ vb impf

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
inf catwić
indicativus
praes
pl
3 catwią
conditionalis
pl
1 m pers bysmy catwili

inf catwić.praes 3 pl catwią.con 1 pl m pers bysmy catwili.

stp, Cn, Linde brak.

Cenić, ważyć, poważać, szanować [co]: mniei Teſtament ten pana Chriſtuſow ſobie catwią/ niżeli by był Teſtament człowieka niektorego UstKościel 65v; abyſmy zasłużenie Kryſtuſowe wielce ſobie catwili/ a wiedzieli/ że wiara w Pana Kryſtuſa/ daleko nad vczynky wſzytki/ przedkładana być ma. ConfRad I.
Zestawienie: »lekce catwić«: gdy ſtany od Boga vſtawione lehce [!] catwią że ie za grzeſzne poczitaiąConfRad L2v.
Szereg: »catwić a ważyć«: przykazaniem Bożym/ ktore słuſznie więcey ćatwić [!] a ważić nalieſzy niſzly obyczay/ pobudzeni y przymuſzeni ieſteśmy zmienienie takowe dopuśćić. ConfRad F3v.]

MB