[zaloguj się]

CC (4)

stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładówstreszczony) s.v. c.

Znak graficzny na oznaczenie głoski (4): Pan Górnicki tu w téy mierze ieſt rózny od páná Kochánowſkiégo: [...] chce áby było piſáné bez litery téy /z/ dwoie tylko/ cc/ położywſzy ták/ ccás. JanNKar E2, E2; JanNKarGórn G3v, G4.

Cf CZ

FP