[zaloguj się]

3. CECH (2) sb m

Tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
G cechu
A cech

sg G cechu (1).A cech (1).

stp, Cn, Linde brak.

Składka pieniężna na ucztę (niem. Zeche) (2): Asymbolus ‒ Wolmy [!] odząplaty cechu. Calep 108b; Symbolum ‒ Zanie [lege: danie] naczech ſpolni, ſpolni groſz dobieſiadi. Calep 1040a.

ZZa