[zaloguj się]

CECHMISTRZESTWO (1) sb n

Fleksja

N sg c(e)chmistrz(e)stwo .

stp, Cn, Linde brak.

Urząd cechmistrza: Tribunitia potestas [...] Cechmiſtrzeſtwo. Murm 176.

Cf CECHMISTRSTWO

ZZa