[zaloguj się]

CEDZIĆ SIĘ (2) vb impf

Zawsze sie.

Fleksja

3 sg praes cedzi sie (2).

stp brak, Cn: cadzić się s.v. cadzę, Linde XVI w. s.v. cedzić.

Być cedzonym, przesączać się (2): [kamfora] gdy ieſzcże będzie nieprzeprawna [...]: tedy będzie po żołciała/ale kiedy ſie iuſz od ognia czedzi: thedy ſie ſthawa biała FalZioł I 70c; nieczyſta wodność/ w Pęchyrz ſye cedźi á s niego/ ná dwor. SienLek 17v.
[W przen: O przewodnicy ſlepi/ co ſie cedźićie z komorem [excolantes culicem]/ á Wielbłąda połykaćie. Leop Matth 23/24 (Linde).]

Synonim: przesączać się.

DM