[zaloguj się]

CEKAUZ (1) sb m

cekauz (1), [cajghaus (Linde), czekhaus].

Fleksja

L pl cekauzach.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Arsenał, zbrojownia; armamentarium Cn: żeby [...] pierwey ármaturę ſwoię do poſpolitego ruſzenia należącą okazał/ Co paniętá w Cekáuzách ſwych mieć mogą GrabPospR K3v; [Podle tej stajnie puszkarnia albo czekhaus, ktory potrzebuje pilnej poprawy ŹródłaEkMalb 64, 67, 68.]

DM