[zaloguj się]
CELNICKI   Cn; Linde XVII w.

Cf CELNICZY, 2. CELNY