[zaloguj się]

CELNICZY (5) ai

e jasne.

Fleksja
sg
mNcelniczy nNcelnicz(e)

sg m N celniczy (4).n N celnicz(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w: (z Cn).

Przymiotnik odcelnik' (5): Ordo publicanorum, Stan celniczy á poborczy. Mącz 268a; Scriptuarius, Piſarz álbo podpiſek celniczy/ ſzáfárzá/ álbo podskárbiego. Mącz 374b, 374b [2 r.]; Słowo Graeckie τελώνιον znáczy, stoł celniczy, ábo mieśce kędy cło wybieráią. WujNT 131 marg.

Cf CELNICKI, 2. CELNY

KW