[zaloguj się]

CELONITES (5) sb m

celonites (4), celontes (1) FalZioł (1 : 1).

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja

sg N celonites (4), celontes (1).

stp, Cn, Linde brak.

Tzw. kamień indyjski, powstający rzekomo w sercu żółwia, używany dla celów czarnoksięskich [żołwi kamieńchelonitis Cn] (5): CElonites/ albo Celontes. Niekthorzy powiedaią iż iego troiaki rodzay ieſt, ten bywa wyięth z wielkiego żołwiu/ ma barwę iakoby perła na ſobie maiąca ſzcżerupę. FalZioł IV 50c; Celonites/ ieſt Indijſkiego żolwiu oko, Cżarnokxiężniczy kładą gi pod ięzyk/ á thak rzecży przyſzłe ludziem przepowiadaią FalZioł IV 50d, +7d, IV 50c.

KW