[zaloguj się]

CHAŁUPECZKA (2) sb f

Oba a jasne (w tym w pierwszym 1 r. błędne znakowanie); e jasne.

Fleksja
sg
N chałupeczka
A chałupeczkę

sg N chałupeczka (1).A chałupeczkę (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. odchałupa; gurgustiolum Mącz (2): Gurgustiolum, Chyzeczek/ cháłupeczká. Mącz 150c; proſzę kaſz mi tu iáką chałupecżkę/ y przykryćie poſtáwić SkarŻyw 135.

Synonimy cf CHAŁUPKA.

Cf CHAŁUPINKA, CHAŁUPKA

KW