[zaloguj się]

CHAŁUPNIK (3) sb m

a jasne.

Fleksja
sg pl
N chałupnik chałupnicy

sg N chałupnik (1).pl N chałupnicy (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Chłop pańszczyźniany, posiadający tylko własną chałupę (3): Do plewidłá/ ogrodnicy/ komornicy/ cháłupnicy/ kácżmarze/ rzemieślnicy/ więcey powinni niż oracże. GostGosp 158, 102, 158.

KW