[zaloguj się]

CHEŁPLIWOŚĆ (8) ab f

e oraz o jasne.

Fleksja

sg N chełpliwość (5). ◊ G chełpliwości (1).I chełpliwością (2).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Samochwalstwo, pycha; duma, buta; gloriatio, ostentatio Mącz; salaconia Calep (8): Ale Prorok kthoryby chełpliwośćią nákáżony będąc/ chćiałby mowić w imię moię/ [...] będzie zábit. Leop Deut 18/20; Mącz 146d, 399a; StryjKron 657 marg; Chełpłiwość z poſmiéwániem pátrzą ſobie w oczy. KochMRot Cv; KmitaPsal A3v; Calep 939a.
Szereg: »chwała i chełpłiwość« (1): Boiaźń Páńſka chwalą [!] ieſt y chełpliwośćią y weſelem y koroną wſzech rádości. KołakSzczęśl B4.

Synonimy: buta, butliwość, butność, chlubienie, chlubliwość, chłuba, chwała, dufanie, nadętość, pycha, sławienie.

Cf CHEŁPA, CHEŁPIENIE, CHEŁPNOŚĆ

MM