[zaloguj się]

CHOROWNIA (1) sb f

Fleksja

N sg chorowniå.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Izba chorych; szpital; infirmaria, valetudinarium Mącz; nosocomeium Cn: Valetudinarium [...] Vulgo infirmaria, chorownia álbo chorowny gmách po polsku może być zwan. si usus volet Mącz 474c.

Synonimy: »chorowny gmach«, »dom chorych«, »dom chorujących«, »izba chorujących«, »komora chorujących«, »kownata chorujących«, infirmaryja, szpital.

DM