[zaloguj się]

CHOROWNY (1) ai

Fleksja

N sg m chorowny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. chorownia.

Dotyczący chorego:
Zestawienie: »chorowny gmach« = szpital: Valetudinarium [...] Vulgo infirmaria, chorownia álbo chorowny gmách po polsku może być zwan Mącz 474c.

Synonimy cf CHOROWNIA.

Cf CHOROBNY

DM