[zaloguj się]

CHORZEJĄCY (1) part praes act

Fleksja

A sg f chorzejącą.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. chorzeć.

Znaczenia
Chory [na co]: Corkę iednemu ná ocży chorzeiącą/ kłádzienim ręku zlecżył. SkarŻyw 354.

Synonimy cf CHORUJĄCY.

Cf CHORUJĄCY, CHORY, CHORZEĆ

DM