[zaloguj się]

CHRZĘSŁKA (14) sb f

chrzęsłka (9), chrzęstka (3), chrząstka (1), chrząsłka (1); chrzęsłka FalZioł (6), Mącz (3); chrzęstka Murm (2), GlabGad; chrząstka Calep; chrząsłka BartBydg.

Fleksja
sg pl
N chrzęsłka chrzęsłki
D chrzęsłk(a)m
A chrzęsłkę

sg N chrzęsłka (8).A chrzęsłkę (4).pl N chrzęsłki (1).D chrzęsłk(a)m (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

Znaczenia
Chrząstka; cartilago Murm, BartBydg, Mącz, Calep, Cn (14): Auricula, tota dla cartilago eminens. [...] Wirſchánya chrzęſtká v vchá. Murm 52, 60; BartBydg 23b; koſci nie ma w głowie á żadney/ iednę ma chrzęſlkę wzdłuż w miaſto grzbieta FalZioł IV 34d; koſci mało y to wſzytko chrzęſlki FalZioł IV 35b; Iowiſz [...] ieſt barzo mierny. Pluczam/ koſciam malem, chrzęſlkam wątrobie FalZioł V 51, IV 34d, 40b, 44a; GlabGad N8v; Interseptum, Chrzesłká w noſie dziurki noſówe przegradzáiące. Item Przegrodzenie. Mącz 384a, 39c, 84d; Cartilago ‒ Chrżąſtka. Calep 168a.

Cf CHRZĄSTEK

MM