[zaloguj się]

CHUDOBA (36) sb f

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
N chudoba
G chudoby
A chudobę
I chudobą
L chudobie

N sg chudoba (49).G chudoby (5).A chudobę (9). I chudobą (4).L chudobie (49).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Ubóstwo, nędza; skromność środków materialnych; tenuitas Mącz; defectus Calep (33): BielŻyw 44, 93; RejRozpr K2; Rozmnożył mię Bog w ziemi chudoby [pauperitatis] moiey. Leop Gen 41/52; Tenuitatem alicuius sustentare, Chudoby cziyey podeprzeć. Mącz 448c; AErarii tenuitas, Chudobá skárbu. Mącz 449a, 428c, 449a; MycPrz I B2v; Pátrzyć/ zkąd bym miéć mogł w ſwéy chudobie podporę. KochMarsz 154; KochMuza 29; KochMRot A2, Bv [2 r.], B2v; KochPieś 11; KTo winien? Iam nie winien/ że żywę w chudobie/ Przyczynym nie dał żadnéy do chudoby ſobie. PudłFr 49, 10, 15, 61; ArtKanc I19v; ZawJeft 27; Defectus ‒ Niedoſtatek, chudoba Calep 295b; GostGospSieb +4v; KmitaSpit A2; CiekPotr 90; CzahTr [D2], G3, 12, K.
Szereg: »nędza, chudoba« (1): Y ſpodobáło ſię też tobie/ przebywáć w nędzy, w chudobie/ w głodźie ArtKanc C18;
W przen (4): Niechżeć ſie też dźiś ſpodoba Moiá poſługá chudoba. Być poſłem do Pánny Máriey Matki twey błogoſłáwioney. MWilkHist G.
2. Majątek, mienie ubogie, ubogiego (2): y nie mnimayćie tego/ ábym ia w Zurowicách Goſpodárſtwá iákiégo pátrzał/ álbo o iáki pożytek w chudobie ſye ſwéy ſtárał OrzQuin Y3v; nietylko nam chudobę náſzę wcále záchował/ ále y przyiaźń ſąśiedzką KochFrag 48.
3. Chudość (1): ále wſtrzymawáłość nád zbytek/ chudobę nád tłuſtość/ poſty nád ſytość/ iáko ś. Hieronym mowi/ przekłádamy. WujJud 198v.

Synonimyi 1. błahość, lichość, lichota, nędza, niedostatek, ubostwo; 2. mienie.

Cf CHUDOŚĆ

AL