[zaloguj się]

CHWOSTAĆ (8) vb impf

chwostać (7), chostać (1); chwostać RejFig, RejZwierz (2), GórnDworz, PaprPan, SkarŻyw, CiekPotr; chostać MurzNT.

o oraz a jasne.

Fleksja
inf chwostać
praet
sg pl
3 m chwoståł m pers chwostali
fut
pl
3 m pers będą chwostać, chostać będą
conditionalis
sg
3 f by chwostała

inf chwostać (1).praet 3 sg m chwoståł (3).3 pl m pers chwostali (1).fut 3 pl m pers będą chwostać (1) GórnDworz, chostać będą (1) MurzNT.con 3 sg f by chwostała (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Biczować, chłostać, smagać; caedere a. concidere a. multare a. verberare virgis, castigare verberibus, facere ferventem flagris, lacerare terga verbere, pinsere flagro, scindere latus flagello, secare tergum verbere, torrere flagellis, transcidere, urere virgis a. loris, variare virgis a. loris Cn [kogo] (8): i w Bożnicách ſwoich wás biczować będą (marg) choſtać (–) MurzNT Matth 10/17; RejFig Aa2v; gdy iuż krolem zoſtał/ Co naprzednieyſze pány/ po iednemu chwoſtał. RejZwierz 120, 20v; GórnDworz P2; PaprPan Gg4v; Cżęſto prośiłá ktorey śioſtry/ ábychwoſtáłá aſz do krwie SkarŻyw 160; CiekPotr 33.

Synonimy: biczować, bić, chlastać, chłościć, karać, siec, smagać, uderzać.

Formacje pochodne: ochostać, schwostać, wychwostać, wychwostać się.

Cf CHOSTANIE, CHWOSTANY

KW