[zaloguj się]

[CIERPIĘTLIWOŚĆ sb f

Fleksja

I sg ci(e)rpiętliwością.

stp: cirpiedliwość, cirpietliwość, cirzpietliwość, Cn notuje, Linde XVIII w.

Zdolność znoszenia bólu i przeciwności; passio Cn: wzythko czyerpyąthlywoszczia [bragmanowie] sznozymy [per patientiam supportamus] HistAl 1510 363.

Cf CIERPIENIE, CIERPLIWOŚĆ, CIRPIĄCOŚĆ, CIRPIEC, CIRPIĘDNOŚĆ, NIECIERPIĘTLIWOŚĆ]

MK