[zaloguj się]

CIERPIĘTLIWY (1) ai

Fleksja

N sg m ci(e)rpiętliwy.

stp: cirpiedliwy, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Podlegający cierpieniu, cierpiący; passibilis, passivus Cn (1): Eliaſz/ był człowiek nam podobny ćierpiętliwy [passibilis] WujNT Iac 5/17.

Cf CIERPIĄCY, CIERPLIWY, NIECIERPIĘTLIWY

DM