[zaloguj się]

CIĘGA (1) sb f

Fleksja

A pl cięgi.

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Chłosta, bicie:
Zwrot: »dać [komu] cięgi«: Lecż gdy kmiotkowie naydą ſwoie Gęgi/ Dádzą fliſowi niepobożne ćięgi. KlonFlis F3v.

Synonimy: bicie, chłosta, plaga, raz.

AL