[zaloguj się]

[CIĘGACZKA sb f

Fleksja
sg
N cięgaczka
D cięgacce

sg N cięgaczka.D cięgacce.

stp, Cn brak.

Ból, łamanie, darcie w stawach: Náprzećiw ćięgacce dźiećięcey lekárſtwo. Bywa theż dźiećiom ćięgácżká/ ták że w nich koſtki łuſkáią/ w ktorey przygodźie nic lepſzego/ iedno mázáć dźiećię oleykiem białey liliey ćiepłym. SienHerb 468 (Linde).

Synonim: kurcz.]

FP