[zaloguj się]
CŁOWY   stp; Cn, Linde brak.

Cf 2. CELNY