[zaloguj się]

CNIE (2) av

e prawdopodobnie jasne.

stp (aneks) notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Zacnie, uczciwie, cnotliwie (2): Y co zá kres pobożnym oblubieńcom bywa/ Co zá koniec miłośći/ kto iey cnie záżywa. SapEpit [B]2v.
Wyrażenie: »cnie urodzony« (1): Pyschem gwam Wyelmoznim y cznie vrodzonim panom LibLeg 11/96.

Synonimy: poczciwie, uczciwie, zacnie.

Cf CNOTLIWIE, NIECNIE

MM